บริการจัดทำใบอนุญาตจำหน่ายสุรายาสูบ ใบทะเบียนพาณิชย์ ใบทะเบียนวีดีทัศน์

สำหรับเปิดร้านคาราโอเกะ